126 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 126 (1982) [sv]

126 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (1982-1982) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jakob
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i centrala Västerås inför husbyggnation
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7294-08
Undersökt tid: ...
Arkeologisk provundersökning (1982-1982) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jakob
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i centrala Västerås inför husbyggnation
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7294-08
Undersökt tid: 1982-1982
Kommentar: Resultatlös undersökning. Inga hinder för byggnation. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/821cf9d3-6c64-41a0-a298-10d4ec7afbaa | RDF/XML | JSON-LD
Name
126 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 126
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk provundersökning (1982-1982) genomförd av Västmanlands läns museum / Bengt Svensson på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Jakob
Fornlämning: 232
Rapport: Provundersökning i centrala Västerås inför husbyggnation
Rapportförfattare: Bengt Svensson
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7294-08
Undersökt tid: 1982-1982
Kommentar: Resultatlös undersökning. Inga hinder för byggnation.
Swedish

Timespan
1982 - 1982, 1982

-Earliest time
1982
-Latest time
1982
-Role
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.