Bjärlandsås 1:29, Bokenäs (RAÄ 196) BM-UM006891 (1993) [sv]

Other languages: Bjärlandsås 1:29, Bokenäs (RAÄ 196) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bjärlandsås 1:29
Fornlämning: 196
Diarienummer, Bohusläns museum: 372 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8529e695-e3d4-4061-b71f-0042f1ee75ba | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bjärlandsås 1:29, Bokenäs (RAÄ 196)
Swedish

Identity
BM-UM006891
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bjärlandsås 1:29
Fornlämning: 196
Diarienummer, Bohusläns museum: 372
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Bjärlandsås 1:29 [sv]

-Place (text)
Bjärlandsås 1:29
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
40
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1970:7459

-Id
L1970:7459
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6467500
-Longitude (Easting)
1252700
-Case type
-Registration number
372
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport
Swedish
No hits.