Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89) BM-UM006845 (1993) [sv]

Other languages: Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby Säteri
Fastighet: Åby Säteri
Fornlämning: 89
Diarienummer, Bohusläns museum: 5/93 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8e11488e-9c0d-4c6e-bc37-882547d374a5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89)
Swedish

Identity
BM-UM006845
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby Säteri
Fastighet: Åby Säteri
Fornlämning: 89
Diarienummer, Bohusläns museum: 5/93
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Åby Säteri, Åby Säteri [sv]

-Place (text)
Åby Säteri, Åby Säteri
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
38
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1967:6162

-Id
L1967:6162
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6487500
-Longitude (Easting)
1244500
-Case type
-Registration number
5/93
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport. Delundersökt
Swedish
No hits.