Åby 1:1, 92/16 (RAÄ 121, 150) U KLM034547 (1992) [sv]

Other languages: Åby 1:1, 92/16 (RAÄ 121, 150) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34547:1-50 Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad vägomläggning. Vid förundersökningen framkom rest av grop samt 3 områden med kulturlagerrester varav åtminstone 1 verkar helt genomplöjt. Fynd: I gropen påträffades 32 keramikfragment av ett bronsålders(?)kärl. I övrigt utgjordes fynden av flinta, kvarts, porfyr, bränd lera samt slagg. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1, Lund 1:1, Läckeby 2:3. Fornl nr: 121, 150. Förundersökningen utfördes 1992-04-03 - 1992-04-05 av Michael Källstr... KLM 34547:1-50 Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad vägomläggning. Vid förundersökningen framkom rest av grop samt 3 områden med kulturlagerrester varav åtminstone 1 verkar helt genomplöjt. Fynd: I gropen påträffades 32 keramikfragment av ett bronsålders(?)kärl. I övrigt utgjordes fynden av flinta, kvarts, porfyr, bränd lera samt slagg. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1, Lund 1:1, Läckeby 2:3. Fornl nr: 121, 150. Förundersökningen utfördes 1992-04-03 - 1992-04-05 av Michael Källström. KLM dnr: 671/92. Lst dnr: 220-2702-92. Obj nr: 92/16. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8eb06abb-6952-4a66-b88e-500120e21032 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åby 1:1, 92/16 (RAÄ 121, 150)
Swedish

Identity
U KLM034547
Investigation type
Description
KLM 34547:1-50 Arkeologisk förundersökning. Föranledd av planerad vägomläggning. Vid förundersökningen framkom rest av grop samt 3 områden med kulturlagerrester varav åtminstone 1 verkar helt genomplöjt. Fynd: I gropen påträffades 32 keramikfragment av ett bronsålders(?)kärl. I övrigt utgjordes fynden av flinta, kvarts, porfyr, bränd lera samt slagg. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1, Lund 1:1, Läckeby 2:3. Fornl nr: 121, 150. Förundersökningen utfördes 1992-04-03 - 1992-04-05 av Michael Källström. KLM dnr: 671/92. Lst dnr: 220-2702-92. Obj nr: 92/16.
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
, , Lund 1:1 [sv]

-Place (text)
Lund 1:1
Swedish
, , Läckeby 2:3 [sv]

-Place (text)
Läckeby 2:3
Swedish
, , Åby 1:1 [sv]

-Place (text)
Åby 1:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
220-2702-92
-Case type
-Registration number
671/92
-Number
KLM034547
No hits.