Flottningsanläggning [sv]

Other languages: Flottningsanläggning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/913525a7-fe51-4b96-847b-900779634065 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Flottningsanläggning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish