Badelunda 1:1, Västerås 3:69, Badelunda VLM 242 (1998 - 1999) [sv]

Badelunda 1:1, Västerås 3:69, Badelunda (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda 1:1, Västerås 3:69
Plats: Badelunda kyrka
Rapport: Badelunda kyrka
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (29049:1-15)
Diarienummer: Vlm 98:231-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-908-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Spår av bosättning från äldre järnålder - tid...
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda 1:1, Västerås 3:69
Plats: Badelunda kyrka
Rapport: Badelunda kyrka
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (29049:1-15)
Diarienummer: Vlm 98:231-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-908-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Spår av bosättning från äldre järnålder - tidig medeltid och framåt. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/93004337-6013-4e83-bed8-dc306af4da2e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda 1:1, Västerås 3:69, Badelunda
Swedish

Identity
VLM 242
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Stefan Elgh på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Fastighet: Badelunda 1:1, Västerås 3:69
Plats: Badelunda kyrka
Rapport: Badelunda kyrka
Rapportförfattare: Stefan Elgh
Museum (invnr): Vlm (29049:1-15)
Diarienummer: Vlm 98:231-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-908-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Spår av bosättning från äldre järnålder - tidig medeltid och framåt.
Swedish

Timespan
1998 - 1999

-Earliest time
1998
-Latest time
1999
-Role
-Person
Report
1999:1

-Report number
1999:1
-Number
29049
No hits.