Färdväg [sv]

Other languages: Färdväg (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9769a188-017e-4810-bbfb-22d0a29345f6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Färdväg
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish