Smideslämning [sv]

Other languages: Smideslämning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/99716314-eebe-49a2-ba01-8dd1f4f59118 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Smideslämning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish