Terrassering [sv]

Other languages: Terrassering (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9ab1c63c-6d78-4a47-ac4c-cff93819c55f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Terrassering
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish