171 Markanläggning (RAÄ 232) VLM 171 (2008 - 2009) [sv]

171 Markanläggning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Inge, Knut
Gata: Smedjegatan
Plats: Centrum
Fornlämning: 232
Rapport: Smedjegatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 100228
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3924-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: De övre kulturlagren förstörda, men spår av två byg...
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Inge, Knut
Gata: Smedjegatan
Plats: Centrum
Fornlämning: 232
Rapport: Smedjegatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 100228
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3924-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: De övre kulturlagren förstörda, men spår av två byggnader hittades. Ger Smedjegatans ungefärliga medeltida bredd. Fynd av tre skärvor keramik. Fynden fyndfördelade till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9e5301cf-1210-4120-b194-9a27d8e4f527 | RDF/XML | JSON-LD
Name
171 Markanläggning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 171
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Inge, Knut
Gata: Smedjegatan
Plats: Centrum
Fornlämning: 232
Rapport: Smedjegatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 100228
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3924-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: De övre kulturlagren förstörda, men spår av två byggnader hittades. Ger Smedjegatans ungefärliga medeltida bredd. Fynd av tre skärvor keramik. Fynden fyndfördelade till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
2008 - 2009

-Earliest time
2008
-Latest time
2009
-Role
-Person
  Report
2009:12
-Report number
2009:12
No hits.