168 Ledningsdragning (RAÄ 148) VLM 168 (2008 - 2009) [sv]

168 Ledningsdragning (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Kvarteret Dana i Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29090:1-3)
Diarienummer: Vlm 100225
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8945-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: På gränsen till medeltida kulturlager. Fynd av fön...
Arkeologisk förundersökning (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Kvarteret Dana i Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29090:1-3)
Diarienummer: Vlm 100225
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8945-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: På gränsen till medeltida kulturlager. Fynd av fönsterglas och keramik. Fynden fyndfördelade till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9f66a123-9422-4af9-9555-9be417f2c699 | RDF/XML | JSON-LD
Name
168 Ledningsdragning (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 168
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Dana
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Kvarteret Dana i Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29090:1-3)
Diarienummer: Vlm 100225
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8945-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: På gränsen till medeltida kulturlager. Fynd av fönsterglas och keramik. Fynden fyndfördelade till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
2008 - 2009

-Earliest time
2008
-Latest time
2009
-Role
-Person
  Report
2009:16

-Report number
2009:16
-Number
29090
No hits.