Vrånganäs 1:10 (RAÄ 161) U KLM038977 (1997) [sv]

Other languages: Vrånganäs 1:10 (RAÄ 161) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 38977:1-357. Arkeologisk undersökning. Omläggning av LV 138 mettan Gårdveda och Virserum. På boplatsen framkom härdar, kokgropar och en smidesanläggning. Fynd: skrapor, mikrospån, kärnor, avlag och splitter av kvarts, kvartsit, porfyr, hälleflinta osp bergarter och flinta, keramik (stridsyxe), bränd lera, järnslagg, järnföremål smideshammare. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:10, fornl nr 161. Undersökningen utfördes 1997-11-03--12-04 av Mats Petterson. KLM dnr:33-1228-97. Lst dnr: 22... KLM 38977:1-357. Arkeologisk undersökning. Omläggning av LV 138 mettan Gårdveda och Virserum. På boplatsen framkom härdar, kokgropar och en smidesanläggning. Fynd: skrapor, mikrospån, kärnor, avlag och splitter av kvarts, kvartsit, porfyr, hälleflinta osp bergarter och flinta, keramik (stridsyxe), bränd lera, järnslagg, järnföremål smideshammare. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:10, fornl nr 161. Undersökningen utfördes 1997-11-03--12-04 av Mats Petterson. KLM dnr:33-1228-97. Lst dnr: 220-4447-97. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a0848a6b-20ae-4172-aa54-0e48147fdef3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vrånganäs 1:10 (RAÄ 161)
Swedish

Identity
U KLM038977
Investigation type
Description
KLM 38977:1-357. Arkeologisk undersökning. Omläggning av LV 138 mettan Gårdveda och Virserum. På boplatsen framkom härdar, kokgropar och en smidesanläggning. Fynd: skrapor, mikrospån, kärnor, avlag och splitter av kvarts, kvartsit, porfyr, hälleflinta osp bergarter och flinta, keramik (stridsyxe), bränd lera, järnslagg, järnföremål smideshammare. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:10, fornl nr 161. Undersökningen utfördes 1997-11-03--12-04 av Mats Petterson. KLM dnr:33-1228-97. Lst dnr: 220-4447-97.
Swedish

Timespan
1997 - 1997

-Earliest time
1997
-Latest time
1997
Place
, , Vrånganäs 1:10 [sv]

-Place (text)
Vrånganäs 1:10
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
220-4447-97
-Case type
-Registration number
33-1228-97
-Number
KLM038977
No hits.