Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1089) BM-UM029318 (2002) [sv]

Other languages: Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1089) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats + grav 2002

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Bastekärr 1:18
Fornlämning: 1089
Diarienummer, Riksantikvarieämbetet: 422-1174-2002 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a7cfe40b-cc84-4eae-a0ae-679501db06ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1089)
Swedish

Identity
BM-UM029318
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats + grav 2002

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Bastekärr 1:18
Fornlämning: 1089
Diarienummer, Riksantikvarieämbetet: 422-1174-2002
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
Place
, , Bastekärr 1:18 [sv]

-Place (text)
Bastekärr 1:18
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Max. elevation
20
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1968:6536

-Id
L1968:6536
-System
RAÄ Lämningsnummer
Dating/monument type
-Specification
Boplats + grav
Swedish

Note
Rapport Raä UVV 2003:15
Swedish
No hits.