217 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 217 (1988 - 1996) [sv]

Other languages: 217 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (1988-1996) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Klaudia
Plats: Lundahlska jorden
Fornlämning: 232
Rapport: Klaudia
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 149/87
Diarienummer beslut, Länsstyrels...
Arkeologisk undersökning (1988-1996) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Klaudia
Plats: Lundahlska jorden
Fornlämning: 232
Rapport: Klaudia
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 149/87
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 11.391-2251-84
Undersökt tid: 1988-1996
Kommentar: Kvarteret Klaudia låg under medeltiden i stadens utkant. Det är bebyggt från sent 1200-tal. Fynden fyndfördelade från RAÄ till Vlm 2013. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a8163fa1-91d9-4816-b8be-82fac3f83cdf | RDF/XML | JSON-LD
Name
217 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 217
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (1988-1996) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Klaudia
Plats: Lundahlska jorden
Fornlämning: 232
Rapport: Klaudia
Rapportförfattare: Ulla Bergquist, Sabine Sten, Maria Vretemark, Ingemar Påhlsson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 149/87
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 11.391-2251-84
Undersökt tid: 1988-1996
Kommentar: Kvarteret Klaudia låg under medeltiden i stadens utkant. Det är bebyggt från sent 1200-tal. Fynden fyndfördelade från RAÄ till Vlm 2013.
Swedish

Timespan
1988 - 1996

-Earliest time
1988
-Latest time
1996
-Role
-Person
Has investigated
Report
1996:50

-Report number
1996:50
No hits.