Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1610) BM-UM029158 (2005) [sv]

Other languages: Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1610) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 2005

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Skee
Fastighet: Bastekärr 1:18
Fornlämning: 1610
Diarienummer, Bohusläns museum: 356/04K [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:23:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/af52fbef-d0f1-4b69-95fb-3458f99ae525 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bastekärr 1:18, Skee (RAÄ 1610)
Swedish

Identity
BM-UM029158
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 2005

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Skee
Fastighet: Bastekärr 1:18
Fornlämning: 1610
Diarienummer, Bohusläns museum: 356/04K
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
Place
, , Bastekärr 1:18 [sv]

-Place (text)
Bastekärr 1:18
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1968:3013

-Id
L1968:3013
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Case type
-Registration number
356/04K
Note
Rapport 2006:14
Swedish
No hits.