116 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 116 (1970) [sv]

116 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll utförd av Västmanlands läns museum / Krister ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Igor 5
Platsnamn: Domus varuhus
Gata: Smedjegatan
RAÄ-nummer: 232
Länsstyrelsens diarienummer för beslut: 431-7291-08
Kommentar: Schaktkontroll vid grävning i stadslager i centrala Västerås. Dokumentation av medeltida kulturlager.
Fotografier: B 5274, B 5002...
Antikvarisk kontroll utförd av Västmanlands läns museum / Krister ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Igor 5
Platsnamn: Domus varuhus
Gata: Smedjegatan
RAÄ-nummer: 232
Länsstyrelsens diarienummer för beslut: 431-7291-08
Kommentar: Schaktkontroll vid grävning i stadslager i centrala Västerås. Dokumentation av medeltida kulturlager.
Fotografier: B 5274, B 5002 - B 5005 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b190c5f9-3819-4d8a-9537-1d00218d76da | RDF/XML | JSON-LD
Name
116 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 116
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll utförd av Västmanlands läns museum / Krister ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Igor 5
Platsnamn: Domus varuhus
Gata: Smedjegatan
RAÄ-nummer: 232
Länsstyrelsens diarienummer för beslut: 431-7291-08
Kommentar: Schaktkontroll vid grävning i stadslager i centrala Västerås. Dokumentation av medeltida kulturlager.
Fotografier: B 5274, B 5002 - B 5005
Swedish

Timespan
1970 - 1970, 1970

-Earliest time
1970
-Latest time
1970
-Role
-Person
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.