Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn [sv]

Other languages: Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bb748e19-8023-4300-9e0f-0c46e0ab1660 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish
Change note

Utökad benämning i version 5.0

Swedish