Minnesmärke [sv]

Other languages: Minnesmärke (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cac1293d-d882-40aa-a245-0e4aec7a19f8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Minnesmärke
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish