Berg 1:8, 1:17, Forshälla (RAÄ 141) BM-UM006643 (1979) [sv]

Other languages: Berg 1:8, 1:17, Forshälla (RAÄ 141) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1979

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Forshälla
Fastighet: Berg 1:8, 1:17
Fornlämning: 141
Diarienummer, Bohusläns museum: 145/79 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cdc6e21c-8ea8-4279-bcad-d728f5568926 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Berg 1:8, 1:17, Forshälla (RAÄ 141)
Swedish

Identity
BM-UM006643
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1979

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Forshälla
Fastighet: Berg 1:8, 1:17
Fornlämning: 141
Diarienummer, Bohusläns museum: 145/79
Swedish

Timespan
1979 - 1979

-Earliest time
1979
-Latest time
1979
Place
, , Berg 1:8, 1:17 [sv]

-Place (text)
Berg 1:8, 1:17
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
30
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1970:6331

-Id
L1970:6331
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6470700
-Longitude (Easting)
1268100
-Case type
-Registration number
145/79
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport BM´s arkiv.
Swedish
No hits.