119 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 119 (1973) [sv]

119 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1973-1973) genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Gata: Badhusgatan
Plats: Natthärbärget
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll med källare och skelettfynd
Rapportförfattare: Bo Kindwall
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 080086
Diari...
Antikvarisk kontroll (1973-1973) genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Gata: Badhusgatan
Plats: Natthärbärget
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll med källare och skelettfynd
Rapportförfattare: Bo Kindwall
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1973-2008
Kommentar: Fynd av källare med två rum daterad till medeltid och skelettfynd i samma schakt i Badhusgatan [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ce34a202-5044-4b82-8878-7571739d9679 | RDF/XML | JSON-LD
Name
119 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 119
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1973-1973) genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Gata: Badhusgatan
Plats: Natthärbärget
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll med källare och skelettfynd
Rapportförfattare: Bo Kindwall
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1973-2008
Kommentar: Fynd av källare med två rum daterad till medeltid och skelettfynd i samma schakt i Badhusgatan
Swedish

Timespan
1973 - 1973, 1973

-Earliest time
1973
-Latest time
1973
-Role
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.