153 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 153 (2007) [sv]

Other languages: 153 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård, utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Lothar 3
Fornlämning: 232
Rapport: 2007:24 En schaktkant i kvarteret Lothar
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29075:1)
Diarienummer: Vlm 100133
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1172-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Svart huvud från kritpipa. Fyndffördelad till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:59:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d24648a7-f5e7-4570-80f4-e45e9f825ade | RDF/XML | JSON-LD
Name
153 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 153
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård, utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Lothar 3
Fornlämning: 232
Rapport: 2007:24 En schaktkant i kvarteret Lothar
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29075:1)
Diarienummer: Vlm 100133
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1172-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Svart huvud från kritpipa. Fyndffördelad till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
2007 - 2007

-Earliest time
2007
-Latest time
2007
-Role
-Person
Has investigated
-Number
29075
No hits.