238 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 238 (2002) [sv]

Other languages: 238 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Åldermannen, Boktryckaren
Gata: Storgatan, Skottgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeschakt i Arboga Kvarteren Åldermannen och Boktryckaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28316:1-2)
Diarienummer: Vlm 020207
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 421-9533-02
Undersökt tid: 2002
Kommen...
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Åldermannen, Boktryckaren
Gata: Storgatan, Skottgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeschakt i Arboga Kvarteren Åldermannen och Boktryckaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28316:1-2)
Diarienummer: Vlm 020207
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 421-9533-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Det mesta utgjordes av omrörda lager. Fynd av kritpipa och en skärva keramik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d29e36bd-1d9e-4b11-ada8-85436fa335b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
238 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 238
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Åldermannen, Boktryckaren
Gata: Storgatan, Skottgränd
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeschakt i Arboga Kvarteren Åldermannen och Boktryckaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28316:1-2)
Diarienummer: Vlm 020207
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 421-9533-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Det mesta utgjordes av omrörda lager. Fynd av kritpipa och en skärva keramik.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
-Role
-Person
Has investigated
Report
2002:A79

-Report number
2002:A79
-Number
28316
No hits.