Lägenhetsbebyggelse [sv]

Other languages: Lägenhetsbebyggelse (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:03
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d8d316ac-e14a-4671-9abd-03f944a4eb97 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Lägenhetsbebyggelse
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish