Åsen 1:4, Högås (RAÄ 37) BM-UM006853 (1993) [sv]

Åsen 1:4, Högås (RAÄ 37) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Högås
Fastighet: Åsen 1:4
Fornlämning: 37
Diarienummer, Bohusläns museum: 07/93 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:04:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/dc4ca0b2-e89c-4802-b98c-94eda3a32d90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åsen 1:4, Högås (RAÄ 37)
Swedish

Identity
BM-UM006853
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1993

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Högås
Fastighet: Åsen 1:4
Fornlämning: 37
Diarienummer, Bohusläns museum: 07/93
Swedish

Timespan
1993 - 1993

-Earliest time
1993
-Latest time
1993
Place
, , Åsen 1:4 [sv]

-Place (text)
Åsen 1:4
Swedish
Högås (Socken) [sv], ,

-Place
Uddevalla (Kommun) [sv], ,

-Place
Max. elevation
25
Geodata
6475500, 1258300, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6475500
-Longitude (Easting)
1258300
-Case type
-Registration number
07/93
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport BM 1994:12
Swedish
No hits.