283 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 283 (2011 - 2012) [sv]

283 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2011-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard 3, 4
Plats: Biskopsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Under biskop Palmqvists rosenplanteingar Schaktning för kabel vid Biskopsgården
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerad)
Diarienummer: Vlm 170076
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1640-11
Undersökt tid:...
Arkeologisk förundersökning (2011-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard 3, 4
Plats: Biskopsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Under biskop Palmqvists rosenplanteingar Schaktning för kabel vid Biskopsgården
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerad)
Diarienummer: Vlm 170076
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1640-11
Undersökt tid: 2011-2012
Kommentar: Området har kulturlager som kan dateras till 1200- och 1300-talet. Ser ut att ha använts för odling och djurhållning. En keramikskärva tillvaratagen. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/dcb73a3a-d13b-4e1a-b602-bcc2ae2d1140 | RDF/XML | JSON-LD
Name
283 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 283
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2011-2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Hagbard 3, 4
Plats: Biskopsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Under biskop Palmqvists rosenplanteingar Schaktning för kabel vid Biskopsgården
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerad)
Diarienummer: Vlm 170076
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1640-11
Undersökt tid: 2011-2012
Kommentar: Området har kulturlager som kan dateras till 1200- och 1300-talet. Ser ut att ha använts för odling och djurhållning. En keramikskärva tillvaratagen. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2011 - 2012

-Earliest time
2011
-Latest time
2012
-Role
-Person
Report
2012:3
-Report number
2012:3
No hits.