Plats med tradition [sv]

Other languages: Plats med tradition (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:09
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/dcff8c18-f789-402b-83ae-d70ac4d2d5fe | RDF/XML | JSON-LD
Label
Plats med tradition
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish