Balltorp Östergård stg 243, Kållered (RAÄ 111) BM-UM029326 (1999) [sv]

Balltorp Östergård stg 243, Kållered (RAÄ 111) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1999

Län: Västra Götaland
Kommun: Mölndal
Socken: Kållered
Fastighet: Balltorp Östergård stg 243
Fornlämning: 111
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-38023-99 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e4f1ca76-2d28-46c5-b623-89f9a6b42c7a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Balltorp Östergård stg 243, Kållered (RAÄ 111)
Swedish

Identity
BM-UM029326
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, boplats 1999

Län: Västra Götaland
Kommun: Mölndal
Socken: Kållered
Fastighet: Balltorp Östergård stg 243
Fornlämning: 111
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-38023-99
Swedish

Timespan
1999 - 1999

-Earliest time
1999
-Latest time
1999
Place
Balltorp Östergård stg 243

-Place (text)
Balltorp Östergård stg 243
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
18
Geodata
6397200, 1271900, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6397200
-Longitude (Easting)
1271900
-Case type
-Registration number
220-38023-99
Note
Raä UV Rapport 2000:16
Swedish
No hits.