Fäbod [sv]

Other languages: Fäbod (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e916bd93-de3f-492b-8381-1203871ef4f5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fäbod
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish