Åregren 1:3, Ödsmål (RAÄ 352) BM-UM028829 (1970 - 1971) [sv]

Åregren 1:3, Ödsmål (RAÄ 352) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Åregren 1:3
Fornlämning: 352 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:04:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ed34004a-3d75-4320-b357-d52e070a4e02 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åregren 1:3, Ödsmål (RAÄ 352)
Swedish

Identity
BM-UM028829
Investigation type
Swedish

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Åregren 1:3
Fornlämning: 352
Swedish

Timespan
1970 - 1971

-Earliest time
1970
-Latest time
1971
Place
, , Åregren 1:3 [sv]

-Place (text)
Åregren 1:3
Swedish
Stenungsund (Kommun) [sv], ,

-Place
Ödsmål (Socken) [sv], ,

-Place
Max. elevation
60
Geodata
6450700, 1269270, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6450700
-Longitude (Easting)
1269270
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport över Invent i Ödsmåls sn.
Swedish
No hits.