E39 Bokn, Arekrysset SMM-17.099 (2017) [no]

E39 Bokn, Arekrysset (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter SMM (Stavanger maritime museum) [no]

Dataset owner
Stavanger maritime museum [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/04/2020 12:12:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ed3f2286-69c1-40a4-97f9-e7b3f4febc1f | RDF/XML | JSON-LD
Name
E39 Bokn, Arekrysset
Norwegian bokmål

Identity
SMM-17.099
Timespan
18/04/2017 - 19/04/2017

-Earliest time
18/04/2017
-Latest time
19/04/2017
Place
Are, Bokn

-Place (text)
Are, Bokn
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål


-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person

Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
English

Norwegian bokmål

French
Geodata
6564737, 297639, - WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

-Latitude (Northing)
6564737
-Longitude (Easting)
297639
59.17344, 5.45887, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.17344
-Longitude (Easting)
5.45887
No hits.