134 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 134 (1983) [sv]

134 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1983-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Rådhusgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktkontroll i stadslager och medeltida husgrunder
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7286-08
Undersökt tid: 1983-1983
Kom...
Antikvarisk kontroll (1983-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Rådhusgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktkontroll i stadslager och medeltida husgrunder
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7286-08
Undersökt tid: 1983-1983
Kommentar: Murar till en medeltida källare påträffades
Foto: B 11879 (12 bilder) [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f441cbd8-578f-4660-b7ec-cdb1b982c6f9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
134 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 134
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1983-2008) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Rådhusgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Schaktkontroll i stadslager och medeltida husgrunder
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7286-08
Undersökt tid: 1983-1983
Kommentar: Murar till en medeltida källare påträffades
Foto: B 11879 (12 bilder)
Swedish

Timespan
1983 - 1983, 1983

-Earliest time
1983
-Latest time
1983
-Role
-Person
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.