Båtlänning [sv]

Other languages: Båtlänning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fcf56831-0c75-4927-9266-1c9fe260dc94 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Båtlänning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish