Åby 1:1 (RAÄ 121) U KLM034425 (1985 - 1986) [sv]

Other languages: Åby 1:1 (RAÄ 121) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34425:1-4. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 4 flintavslag, KLM:2 2 skörbrända flintor, KLM:3 kvartsavslag, KLM:4 keramikfragment. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1. Fornl nr: 121. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fd8c1730-e43a-4208-b7af-96190df6eb7e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åby 1:1 (RAÄ 121)
Swedish

Identity
U KLM034425
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34425:1-4. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 4 flintavslag, KLM:2 2 skörbrända flintor, KLM:3 kvartsavslag, KLM:4 keramikfragment. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1. Fornl nr: 121. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80.

Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Åby 1:1 [sv]

-Place (text)
Åby 1:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034425
No hits.