161 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 161 (1998 - 1999) [sv]

Other languages: 161 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 1998:98 Bebyggelse och kålgårdar i kvarteret Mina
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100220
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-189-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Undersökningen visar att ...
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 1998:98 Bebyggelse och kålgårdar i kvarteret Mina
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100220
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-189-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Undersökningen visar att kvarteret varit tomtindelat. Fynden dateras från 1600-talets första hälft och 1900-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:10:09
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fdd7caf5-555e-4c94-99b2-e194ddaef38a | RDF/XML | JSON-LD
Name
161 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 161
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (1998-1999) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Mitt utförd av Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Mina 2, 15, 16
Fornlämning: 232
Rapport: 1998:98 Bebyggelse och kålgårdar i kvarteret Mina
Rapportförfattare: Mathias Bäck
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 100220
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-189-99
Undersökt tid: 1998-1999
Kommentar: Undersökningen visar att kvarteret varit tomtindelat. Fynden dateras från 1600-talets första hälft och 1900-talet. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2010.
Swedish

Timespan
1998 - 1999

-Earliest time
1998
-Latest time
1999
-Role
-Person
Has investigated
Report
1998:98

-Report number
1998:98
No hits.