Bokenäs åker 4:21, Bokenäs (RAÄ 217) BM-UM028364 (1996) [sv]

Bokenäs åker 4:21, Bokenäs (RAÄ 217) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bokenäs åker 4:21
Fornlämning: 217
Diarienummer, Bohusläns museum: 458/96 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/54aa5c64-fb11-4b75-98cc-f1142e7414f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bokenäs åker 4:21, Bokenäs (RAÄ 217)
Swedish

Identity
BM-UM028364
Investigation type
Description
Arkeologisk utredning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bokenäs åker 4:21
Fornlämning: 217
Diarienummer, Bohusläns museum: 458/96
Swedish

Timespan
1996 - 1996

-Earliest time
1996
-Latest time
1996
Place
Bokenäs åker 4:21

-Place (text)
Bokenäs åker 4:21
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
30
Geodata
6471020, 1251730, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6471020
-Longitude (Easting)
1251730
-Case type
-Registration number
458/96
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

No hits.