Falköping 40 fjärrvärme 1M16-107367 (1999 - 2002) [sv]

Other languages: Falköping 40 fjärrvärme (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Fjärrvärme i Falköping 1999 - 2002. Schaktningsövervakningar inom fornlämning 40, Falköpings stad och kommun, Västergötland. [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/12/2023 14:57:29
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7e736e1a-0ec6-4668-bf1a-6d8107e0ea63 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Falköping 40 fjärrvärme
Swedish

Identity
1M16-107367
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Fjärrvärme i Falköping 1999 - 2002. Schaktningsövervakningar inom fornlämning 40, Falköpings stad och kommun, Västergötland.
Swedish

Timespan
1999 - 2002

-Earliest time
1999
-Latest time
2002
-Place
-Place
-Role
-Organization
Has investigated (id)
RAÄ: Falköping 40

-Id
Falköping 40
-System
RAÄ
Geodata
6447663, 414740, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6447663
-Longitude (Easting)
414740
6447360, 414773, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6447360
-Longitude (Easting)
414773
6447530, 414910, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6447530
-Longitude (Easting)
414910
-Case type
-Registration number
220-32709-99, 220-44939-2000, 431-75040-2002
-Case type
-Organization
-Registration number
226-99
Result

Resultaten kan sammanfattas med att vi idag i och med kontrollerna vet mer
om det område där vi sedan drygt 100 år känt till en begravningsplats,
utanför St Olofs kyrkogård. Ett fåtal gravar har daterats, där
dateringsintervallet spänner från sent 1000-tal till mitten av 1400-talet.

Swedish

Report
VGM 2015:24

-Report number
VGM 2015:24
-Number
1M16-107367
DigitaltMuseum
1M16-107367
-Id
1M16-107367
-System
DigitaltMuseum
No hits.