Eggby 43 Såntorp Snickaregården 2:3 1M16-107023 (1963 - 1966) [sv]

Other languages: Eggby 43 Såntorp Snickaregården 2:3 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Arkeologisk Undersökning 1963-66 av gravfält (Eggby 43:1)
Plats: Västergötland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Snickaregården [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:43:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bf7e3f7c-892c-4f4d-a3d9-2d1398692973 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eggby 43 Såntorp Snickaregården 2:3
Swedish

Identity
1M16-107023
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk Undersökning 1963-66 av gravfält (Eggby 43:1)
Plats: Västergötland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Snickaregården
Swedish

Timespan
1963 - 1966

-Earliest time
1963
-Latest time
1966
Place
Eggby (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Snickaregården, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Snickaregården, Skaraborg
Swedish
-Place
Swedish
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Eggby 43:1

-Id
Eggby 43:1
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1962:745

-Id
L1962:745
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.42962, 13.66767, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.42962
-Longitude (Easting)
13.66767
-Case type
-Registration number
7929/64
-Case type
Swedish

-Registration number
321-1486-2005
Result

Vid undersökningarna påträffades 258 anläggningar bestående bl. a. av 1 röseliknande stensättning, 77 urnebrandgropar med keramik, 7 gropar med keramik, 68 urnebrandgropar med kärl i förgängligt material, 40 övriga gropar, 1 stenpackning, 2 skelettgravar med stenpackning och 5 brandlager/härdar. Fynd av bl. a. skäror, krumknivar, prylar, nålar, kammar, människoben och djurben. Gravfältet är oundersökt både N, S, V och delvis Ö om det på 1960-talet undersökta området. 24 stycken C14-prov, anläggningar och fynd daterar gravfältet till slutet av äldre förromersk järnålder till äldre romersk järnålder, 350 f.Kr.-150 e.Kr.

Swedish

Report
GOTARC C nr 49

-Report number
GOTARC C nr 49
-Number
1M16-107023
DigitaltMuseum
1M16-107023
-Id
1M16-107023
-System
DigitaltMuseum
No hits.