Skara 68 Neptunus 6 VGM dnr 663/92 (1992) [sv]

Other languages: Skara 68 Neptunus 6 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Förundersökning 1992 inför byggnation. Neptunus 6, Skara. [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
24/01/2024 13:45:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ca71bb69-88db-45b4-a6da-4078fb14a007 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Skara 68 Neptunus 6
Swedish

Identity
VGM dnr 663/92
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Förundersökning 1992 inför byggnation. Neptunus 6, Skara.
Swedish

Timespan
1992 -

-Earliest time
1992
-Place
Swedish
-Place
Swedish
Geodata
6472633, 408748, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6472633
-Longitude (Easting)
408748
-Case type
-Organization
-Registration number
663/92
-Case type
-Registration number
220-6706-92
Result

Den arkeologiska förundersökningen har visat att det finns en betydande mängd bevarade
kulturlager inom kvarteret Neptunus 6. Största delen av dessa är medeltida - totalt
kan man räkna med ett genomsnitt om en drygt 1,7 meter mäktig kulturlagerföljd,
där de ingående medeltida lagren torde utgöra 1,3 - 1,5 meter. Lagren ter sig i stor
utsträckning som homogena, men här finns tydliga indikationer på förekomst av olika
medeltida bebyggelsefaser. Klaraste exemplen härpå är förekomst av byggnadslämningar
(schakt 2, lager 13). Iakttagelserna här antyder att området närmast prov gropen
rymmer t ex golvrester. Det finns även brandlager med ovanförliggande släcksand
(schakt 1, lager 8; schakt 2, lager 11) som väl talar för att man kan förvänta sig mer
centralt belägna delar av en tomt (med nedbrunna hus eller dylikt).

Swedish

Report
VGM 1992:37

-Report number
VGM 1992:37
No hits.