Skara 68 Planeten 7 1M16-106600 (1976 - 1977) [sv]

Other languages: Skara 68 Planeten 7 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Undersökning 1976-77 av kulturlager (Skara 68)
Plats: Västergötland, Skara, Skåning, Skara, Planeten 7
Rapport: RAÄ sammanställning 2004
Fyndfördelat 2007 [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
15/02/2023 13:03:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/dbfc09e1-bbaf-4f04-9dbb-a8ea12168ff6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Skara 68 Planeten 7
Swedish

Identity
1M16-106600
Investigation type
Description
Undersökning 1976-77 av kulturlager (Skara 68)
Plats: Västergötland, Skara, Skåning, Skara, Planeten 7
Rapport: RAÄ sammanställning 2004
Fyndfördelat 2007
Swedish

Timespan
1976 - 1977

-Earliest time
1976
-Latest time
1977
Place
, , Västergötland, Västra Götaland, Skara, Skåning, Skara, Planeten 7, Skaraborg [sv]

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Skara, Skåning, Skara, Planeten 7, Skaraborg
Swedish
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Skara 68

-Id
Skara 68
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1961:3030

-Id
L1961:3030
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.38927, 13.43716, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.38927
-Longitude (Easting)
13.43716
Report
RAÄ sammanställning 2004

-Report number
RAÄ sammanställning 2004
-Number
1M16-106600
No hits.