Dimbo 100 1M16-102791 (1989) [sv]

Other languages: Dimbo 100 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Efterundersökning 1989 av grav, boplats (Dimbo 100)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Oltorp 12:4 [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:32:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6c21fb91-f94f-4929-abb9-392cd226322a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Dimbo 100
Swedish

Identity
1M16-102791
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Efterundersökning 1989 av grav, boplats (Dimbo 100)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Oltorp 12:4
Swedish

Timespan
1989 -

-Earliest time
1989
Place
Dimbo (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Oltorp 12:4, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Oltorp 12:4, Skaraborg
Swedish
-Place
-Role
-Organization
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Dimbo 100

-Id
Dimbo 100
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1963:9434

-Id
L1963:9434
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.18205, 13.8333, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.18205
-Longitude (Easting)
13.8333
-Case type
-Organization
-Registration number
760/92
-Case type
Swedish

-Registration number
1907/91
Result

Sammanfattningsvis kan sägas att det på och om kring höjden har påträffats föremål med boplatskaraktär både från stenålder och järnålder. Utredningen visade dock att fornlämningsområdet redan är så hårt åtgånget p g a kontinuerligt jordbruksarbete att det knappast finns något kulturlager eller några anläggningar kvar under matjorden. De rester som trots allt finns kommer inom en snar fram tid att ha bortodlats. Man kan räkna med att det i matjorden förekom m er ytterligare en hel del föremål. Slutligen bör påpekas att lösfynden av ett humant kraniefragment, en glaspärla samt delarna av en kam kan uppfattas som resterna av en grav.

Swedish

Report
VGM 1990:22

-Report number
VGM 1990:22
-Number
1M16-102791
DigitaltMuseum
1M16-102791
-Id
1M16-102791
-System
DigitaltMuseum
No hits.