Skara 68 Neptunus 6 1M16-104787 (1987) [sv]

Other languages: Skara 68 Neptunus 6 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Provundersökning 1987 av kyrkogård, kulturlager (Skara 68)
Plats: Västergötland, Skara, Skara, Neptunus [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
24/01/2024 11:34:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8a574be2-72de-4cc9-b7e0-887fbd92386a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Skara 68 Neptunus 6
Swedish

Identity
1M16-104787
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Provundersökning 1987 av kyrkogård, kulturlager (Skara 68)
Plats: Västergötland, Skara, Skara, Neptunus
Swedish

Timespan
1987 -

-Earliest time
1987
-Place
Swedish
Skara (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Skara, Skara, Neptunus, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Skara, Skara, Neptunus, Skaraborg
Swedish
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Skara 68

-Id
Skara 68
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1961:3030

-Id
L1961:3030
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
6472571, 408761, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6472571
-Longitude (Easting)
408761
-Case type
-Organization
-Registration number
491/87
-Case type
Swedish

-Registration number
5340/88
Result

De fyra provgropar som togs upp för att undersöka kyrkans murar
gav en möjlighet att exakt fastställa grundmurarnas läge samt
relatera detta till Skara kommuns koordinatnät. Dessutom kunde
kyrkans grundplan rekonstrueras med tillfredsställande säkerhet
vad gäller de yttre murarna. Eventuella golvlager, fundament,
tvärmurar, äldre byggnadsskeden etc inom grunden berördes inte,
varför inget kan sägas därom.

Swedish

Report
VGM 1987:13

-Report number
VGM 1987:13
Dating/monument type
-Monument type
-Specification
kyrkogård
Swedish
Stadslager [sv] kulturlager

-Monument type
Swedish

-Specification
kulturlager
Swedish
-Number
1M16-104787
DigitaltMuseum
1M16-104787
-Id
1M16-104787
-System
DigitaltMuseum
No hits.