Borgunda 13, Förbifart Skultorp 1M16-107067 (2001) [sv]

Other languages: Borgunda 13, Förbifart Skultorp (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Undersökning 2001 av boplats, gravgrupp (Borgunda 13)
Plats: Västergötland, Falköping, Gudhem, Borgunda [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:31:24
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9bf6ddf2-3252-499d-b8d4-da2153b0a0f3 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Borgunda 13, Förbifart Skultorp
Swedish

Identity
1M16-107067
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Undersökning 2001 av boplats, gravgrupp (Borgunda 13)
Plats: Västergötland, Falköping, Gudhem, Borgunda
Swedish

Timespan
2001 -

-Earliest time
2001
Place
Borgunda (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Falköping, Gudhem, Borgunda, Skaraborg [sv]

-Place
-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Falköping, Gudhem, Borgunda, Skaraborg
Swedish
-Place
-Role
-Organization
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Borgunda 13

-Id
Borgunda 13
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1963:8035

-Id
L1963:8035
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.30934, 13.80972, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.30934
-Longitude (Easting)
13.80972
-Case type
-Organization
-Registration number
200/01
-Case type
-Registration number
220-8464-2001
Result

Det osteologiska resultatet tillsammans med övrigt fyndmaterial vittnar om att de personer som gravlagts inom området tillhört en elit i samhället. Detta gäller främst de i stensättningen med förhöjt mittparti (A200/3329) där både föremålen och djurbenen (ex hund, häst och höna) talar för att dessa individer tillhört en förhistorisk aristokrati. Sannolikt är det fråga om en familj (A 12800). De andra två runda stensättningarna har på något sätt störts och det kan därför inte uteslutas att det även här funnits fler föremål och djurben. Att även barn påträffades i ett par av stensättningarna innebär sannolikt att de är släkt med övriga begravda och att de därmed tillhört samma sociala grupp. Från äldre järnålder finns både brandgravar och skelettgravar medan det från bronsålder endast finns brända människoben.

Swedish

Report
VGM 2004:12

-Report number
VGM 2004:12
-Number
1M16-107067
DigitaltMuseum
1M16-107067
-Id
1M16-107067
-System
DigitaltMuseum
No hits.