Ås 7 kyrka 1M16-107032 (1983) [sv]

Other languages: Ås 7 kyrka (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Undersökning 1983 av kyrka, storhög (Ås 7)
Plats: Västergötland, Grästorp, Åse, Ås [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
11/10/2023 10:28:18
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b0095860-4a6b-4ddf-9976-52efe13f320b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ås 7 kyrka
Swedish

Identity
1M16-107032
Investigation type
Description
Undersökning 1983 av kyrka, storhög (Ås 7)
Plats: Västergötland, Grästorp, Åse, Ås
Swedish

Timespan
1983 -

-Earliest time
1983
Place
Ås (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Grästorp, Åse, Ås, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Grästorp, Åse, Ås, Skaraborg
Swedish
-Role
-Organization
Has investigated
Swedish

Has investigated (id)
RAÄ: Ås 7

-Id
Ås 7
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1960:845

-Id
L1960:845
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.37408, 12.66092, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.37408
-Longitude (Easting)
12.66092
-Case type
-Organization
-Registration number
VGM 1482/81 m fl
Result

Hösten 1983 utfördes under ett par veckors tid en mindre provundersökning
av gravhögen av Skaraborgs länsmuseum, nuvarande Västergötlands museum.
Syftet med denna var att i första hand att se om kyrkan var belägen på en storhög eller om detta endast var en naturlig kulle.
5 provgropar grävdes vid kyrkan, provgrop A-E. Provgrop A, grävdes strax söder om södra långhusväggen och hade en storlek
om ca 2 x 1 m. Denna grävdes ner till ca 3 meters djup. På knappt 3 meters djup påträffades ett fyndförande lager innehållande brända ben efter både människa och djur, sot, kol och aska samt 3 järnnitar (båtnitar). Ovan detta fanns ett lager med 0,15-0,3 meter stora stenar. På detta var lagt ett glest lager med ris av björk, al och sälg. Detta överlagras i sin tur av ett omkring 1,6 meter tjockt lager med grästorvor. Översta delen i schaktet utgjordes av omrörd kyrkogårdsjord.
Osteologisk analys har utförts av Västergötlands museum. Det brända benmaterialet, ca 3,7 liter, utgörs av ben från människa, häst, hund, får, nöt och höns samt även en klo från bäver. Detta är endast en mindre del av det benmaterial som förväntas finnas i högen.
Undersökningen är inte avrapporterad, men redovisas utifrån arkivhandlingar i VGM 2020:31.

Swedish

Report
VGM 2020:31

-Report number
VGM 2020:31
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
kyrka
Swedish
Hög [sv] storhög

-Monument type
Swedish

-Specification
storhög
Swedish
-Number
1M16-107032
DigitaltMuseum
1M16-107032
-Id
1M16-107032
-System
DigitaltMuseum
No hits.