Bojarkilen SMM 2081119 (2016) [sv]

Other languages: Bojarkilen (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
SMM:s förundersökning visar att fartygslämningen är mycket fragmenterad. Området med skeppstimmer är cirka 30 x 15 meter stort. Fartygslämningen bedöms kunna vara från tidigare delen av 1800-talet och utgör en fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950).


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2016-1032
Länsstyrelsens diarienummer: 431–33661–2016
Statens maritima museers projektnummer: 2081119
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Brobyggnation
Uppdragsgivare: Strömstads...
SMM:s förundersökning visar att fartygslämningen är mycket fragmenterad. Området med skeppstimmer är cirka 30 x 15 meter stort. Fartygslämningen bedöms kunna vara från tidigare delen av 1800-talet och utgör en fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950).


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2016-1032
Länsstyrelsens diarienummer: 431–33661–2016
Statens maritima museers projektnummer: 2081119
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Brobyggnation
Uppdragsgivare: Strömstads kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning
Undersökningstid: 6-7 december 2016
Plats: Bojarkilen, RAÄ Strömstad 21
Kommun: Strömstad
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Strömstad
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-7 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N: 6540080 E: 279554 (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±2 meter.
Kartblad: 584 Strömstad (Terrängkartan SWEREF 99 TM)
Dokumentationshandlingar: Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2007, Photo Shop CS3, Deep View 4, Agisoft PhotoScan m.fl.
Fotografier: xx st. fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer och på Digitalt Museum. Se bilaga 1.
GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar. [sv]
Dataset owner
Last changed
07/03/2017 08:16:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b43cb06b-cbf0-4869-8fbb-c3add74dfae2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bojarkilen
Swedish

Identity
SMM 2081119
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
SMM:s förundersökning visar att fartygslämningen är mycket fragmenterad. Området med skeppstimmer är cirka 30 x 15 meter stort. Fartygslämningen bedöms kunna vara från tidigare delen av 1800-talet och utgör en fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950).


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2016-1032
Länsstyrelsens diarienummer: 431–33661–2016
Statens maritima museers projektnummer: 2081119
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Brobyggnation
Uppdragsgivare: Strömstads kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning
Undersökningstid: 6-7 december 2016
Plats: Bojarkilen, RAÄ Strömstad 21
Kommun: Strömstad
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Strömstad
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-7 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N: 6540080 E: 279554 (SWEREF 99 TM).
Inmätning: GPS med noggrannhet ±2 meter.
Kartblad: 584 Strömstad (Terrängkartan SWEREF 99 TM)
Dokumentationshandlingar: Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2007, Photo Shop CS3, Deep View 4, Agisoft PhotoScan m.fl.
Fotografier: xx st. fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer och på Digitalt Museum. Se bilaga 1.
GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar.
Swedish

Timespan
06/12/2016 - 07/12/2016

-Earliest time
06/12/2016
-Latest time
07/12/2016
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6540080, 279554, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6540080
-Longitude (Easting)
279554
58.9436, 11.16813, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.9436
-Longitude (Easting)
11.16813
Result

SMM:s förundersökning visar att fartygslämningen är mycket fragmenterad. Området med huvudparten av skeppsdelarna börjar cirka 5-10 meter öster om linfärjan över Bojarkilen och fortsätter vidare 30 meter österut . Området med skeppstimmer är cirka 30 x 15 meter stort. Det påträffades även två lösfynd som troligen kan kopplas till lämningen, en blockskiva i trä och en rund slipsten, troligen i sandsten. Fartygslämningen bedöms kunna vara från tidigare delen av 1800-talet och utgör en fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950).

Swedish
No hits.