Lämningstyper [sv]

Lämningstyper (swedish)

Arkeologi [no]

Description

Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet".

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er. [sv]

Dataset
25/10/2015 06:30:19
Beta
Status
Purpose

Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata). [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/f653c7b3-5f1d-42cd-a446-ac0f5ecea7f1
Download
Login/register to download the dataset content
141 to 160 of 169 hits.
Name
Lämningstyper
Swedish

Description
Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet".

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er.
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål


Purpose
Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata).
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish