Berga L1959:3276 1M16-107171 (2020) [sv]

Other languages: Berga L1959:3276 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Förundersökning 2020 av gravfält, boplats, bebyggelse (Berga L1959:3276)
Plats: Västergötland, Mariestad, Vadsbo, Berga. [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/11/2023 11:43:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/54b6b5f1-ca2a-4e13-b3ff-5c79c680b157 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Berga L1959:3276
Swedish

Identity
1M16-107171
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Förundersökning 2020 av gravfält, boplats, bebyggelse (Berga L1959:3276)
Plats: Västergötland, Mariestad, Vadsbo, Berga.
Swedish

Timespan
2020 -

-Earliest time
2020
Place
Berga (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Mariestad, Vadsbo, Berga, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Mariestad, Vadsbo, Berga, Skaraborg
Swedish
-Role
-Organization
Has investigated (id)
RAÄ: Berga L1959:3276

-Id
Berga L1959:3276
-System
RAÄ
Geodata
6510844, 437723, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6510844
-Longitude (Easting)
437723
-Case type
-Organization
-Registration number
3.5.1-2019-35
-Case type
Swedish

-Registration number
RAÄ-2021-822
-Case type
-Registration number
431-27086-2019
Result

Västergötlands museums bedömning och förslag till fortsatta åtgärder är att 4 fornlämningar kommer att behöva undersökas vidare om hela eller delar av dessa kommer att beröras av vägprojektet. Detta gäller Leksberg 23:1/L1962:9267 (gravfält), Berga 71/L1959:3274 (boplats), Berga 72/L1959:33276 (boplats) och Berga 63/L1959:3171 (fossil åker). De tre sistnämnda fornlämningarna ligger tillsammans och utgör ett område.
Här påträffades lämningar av den art, sammansättning att ytterligare undersökning förväntas ge ny kunskap om förhistorisk gravtradition och bosättning samt förhistoriskt/medeltida åkerbruk.

Swedish

Report
VGM 2020:37

-Report number
VGM 2020:37
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
gravfält
Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
boplats
Swedish

-Monument type
-Specification
bebyggelse
Swedish

-Number
1M16-107171
  DigitaltMuseum
1M16-107171
-Id
1M16-107171
-System
DigitaltMuseum
No hits.