Nord Stream 2 SMM 2081110 (2016) [sv]

Other languages: Nord Stream 2 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5b3bc6db-eb9b-469d-abbb-e23cf4f22857 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nord Stream 2
Swedish

Identity
SMM 2081110
Investigation type
Purpose
Swedish

Timespan
01/05/2016 - 30/08/2016

-Earliest time
01/05/2016
-Latest time
30/08/2016
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
5.3.1-2016-433
Result

23 indikationer på fartygslämningar framkom vid granskningen, 36 övriga indikationer, som kan vara fragmenterade fartygslämningar och 59 övriga sonarindikationer.

Swedish

Report
2016:11
-Report number
2016:11
No hits.