Dimbo 136-138 1M16-107217 (2009) [sv]

Other languages: Dimbo 136-138 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Utredning 2009 av grav, boplats (Dimbo 137, Dimbo 136, Dimbo 138)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:33:29
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5f783baa-5527-4d4e-a225-441cccf72e7c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Dimbo 136-138
Swedish

Identity
1M16-107217
Investigation type
Purpose
Description
Utredning 2009 av grav, boplats (Dimbo 137, Dimbo 136, Dimbo 138)
Plats: Västergötland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo
Swedish

Timespan
2009 -

-Earliest time
2009
Place
Dimbo (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Tidaholm, Vartofta, Dimbo, Skaraborg
Swedish
-Place
-Role
-Organization
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Dimbo 137

-Id
Dimbo 137
-System
RAÄ
RAÄ: Dimbo 136

-Id
Dimbo 136
-System
RAÄ
RAÄ: Dimbo 138

-Id
Dimbo 138
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1960:8922

-Id
L1960:8922
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.18432, 13.83624, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.18432
-Longitude (Easting)
13.83624
-Case type
Swedish

-Registration number
321-04799-2009
-Case type
-Registration number
431-94880-2008
-Case type
-Organization
-Registration number
1005-2009
Result

I samband med utredning i form av inventering och sökschaktsgrävning inför uppförande av tre vindkraftverk har Västergötlands museum påträffat tidigare ej kända fornlämningar. På platsen för Verk 1 påträffades en grav i form av en brandgrop med brända ben och en sotig mörkfärgning (RAÄ Dimbo 138). I schaktet runt om påträffades sot och ett mindre kvartsavslag. Där vägen fram till Verk 2 planeras påträffades boplatslämningar i form av stolphål, härdar och sotfläckar (RAÄ Dimbo 140). Vid Verk 3 hittades en bränd flinta, ett flertal bitar kvarts, varav två är slagna och en bit kvartsit i ytan av matjorden och vid schaktning påträffades en bit keramik och svaga antydningar av sot kunde anas i botten av schaktet (keramikbiten – RAÄ Dimbo 136; avslagen – RAÄ Dimbo 137), men inga anläggningar påträffades. I tillägg påträffades inom en 20 x 20 m stor yta ca 75 m sydost om verkets tänkta placering, fynd i form av sydskandinavisk flinta och kvarts efter en neolitisk boplats (RAÄ Dimbo
139)

Swedish

Report
VGM 2010:1

-Report number
VGM 2010:1
-Number
1M16-107217
DigitaltMuseum
1M16-107217
-Id
1M16-107217
-System
DigitaltMuseum
No hits.