LIlla Värtan Halvkakssundet AU etapp 2 SMM 2081106 (2016) [sv]

Other languages: LIlla Värtan Halvkakssundet AU etapp 2 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens Maritima museer (SMM) utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 i Lilla Värtan/ Halvkakssundet mellan Lidingö och Nacka kommun.

Sjöhistoriska museet utredning visar att en fornlämning finns inom utredningsområdet Fornlämningen utgörs av fartygslämningen ”ID41” vid Lidingö. [sv]
Dataset owner
Last changed
19/08/2016 13:31:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/94b7017e-37a7-450b-9381-2d4a8ac9a6a4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
LIlla Värtan Halvkakssundet AU etapp 2
Swedish

Identity
SMM 2081106
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens Maritima museer (SMM) utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 i Lilla Värtan/ Halvkakssundet mellan Lidingö och Nacka kommun.

Sjöhistoriska museet utredning visar att en fornlämning finns inom utredningsområdet Fornlämningen utgörs av fartygslämningen ”ID41” vid Lidingö.
Swedish

Timespan
14/03/2016 - 30/03/2016

-Earliest time
14/03/2016
-Latest time
30/03/2016
-Place
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Person
Has investigated
Geodata
6581602, 682154, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6581602
-Longitude (Easting)
682154
59.3338, 18.20237, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.3338
-Longitude (Easting)
18.20237
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-1138
-Case type
-Registration number
431-37919-2013
Result

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens Maritima museer (SMM) har utfört en arkeologisk
utredning, etapp 2 i form av dyk- och ROV-besiktningar av tolv sonarindikationer och två strandområden
i Lilla Värtan/Halvkakssundet mellan Lidingö och Nacka kommun.

Utredningen resulterade i en fornlämning inom utredningsområdet. Fornlämningen består av fartygslämningen ”ID 41” vid Lidingö. Övriga påträffade lämningar består av två fartygslämningar,
ett stockankare och en stenkista som alla utgör övrig kulturhistorisk lämning. I övrigt påträffades recenta
lämningar, exempelvis en stege, en ponton, ett sjömärke, stockar, stenar och oljefat.

Tekniska och administrativa uppgifter
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1138
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–37919–2013
Statens maritima museers projektnummer: 2081106
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Kabelnedläggning
Uppdragsgivare: Vattenfall Eldistribution
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 16–18 mars (dykningar) och
29–30 mars (ROV) 2016
Plats: Lilla Värtan – Halvkakssundet
Kommun: Lidingö och Nacka
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Socken: Lidingö, Nacka och Boo
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–42m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N: 6581602 E: 682154 (SWEREF 99 TM).
Kartblad: 10I6h SV (RT90)
Sjökort: 6142

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:9
Swedish

-Report number
2016:9
-Monument type
Norwegian bokmål


No hits.