Bredbandskabel Gustavsberg-Nacka AU etapp 1 SMM 2081107 och 2081109 (2015 - 2016) [sv]

Other languages: Bredbandskabel Gustavsberg-Nacka AU etapp 1 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
AU etapp 1:
Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 t en arkeologisk utredning i form av en analys av sonardata i ett vattenområde mellan Gustavsberg och Saltsjöbaden. Detta med anledning av att AB Stokab planerar att lägga ned en sjökabel mellan Gustavsberg-Boo och Saltsjöbaden.

Sonaranalysen resulterade i 15 sonarindikationer, som samtliga kan utgöra fornlämningar.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1125
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–32095–2015
Statens maritima museers pr...
AU etapp 1:
Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 t en arkeologisk utredning i form av en analys av sonardata i ett vattenområde mellan Gustavsberg och Saltsjöbaden. Detta med anledning av att AB Stokab planerar att lägga ned en sjökabel mellan Gustavsberg-Boo och Saltsjöbaden.

Sonaranalysen resulterade i 15 sonarindikationer, som samtliga kan utgöra fornlämningar.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1125
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–32095–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2081107
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Kabelnedläggning
Uppdragsgivare: AB Stokab
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: November 2015
Plats: Gustavsberg-Saltsjöbaden
Kommun: Värmdö och Nacka
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Socken: Boo och Saltsjöbaden
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-48m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N/E 6575846 E: 688950
Kartblad: 10I5j NV, 10I5i SV, 10I6j SV (RT90)
Sjökort: 6142 och 6145

AU etapp 2:
Sjöhistoriska museet (som är en del av Statens Maritima Museer) har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av dykbesiktningar av fyra sonarindikationer (ID 7, 8, 10 och Gustavsberg 100), som ligger i nära anslutning till en planerad kabel i Farsta brohål, Gustavsberg.

Sjöhistoriska museet utredning visar att två fornlämningar finns inom utredningsområdet Det är ID 7 (fartygslämning) och ID 8 (hamnanläggning, stenkista).

Plats: Farsta brohål, Gustavsberg
Socken: Gustavsberg
Fastighet: Gustavsberg 1:7, Västra Ekedal 1:10
Kommun: Värmdö kommun
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Orsak till undersökningen: Nedläggande av sjökabel
Uppdragsgivare: Stokab
Länsstyrelsens beteckning: 43112–8714–2016
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2015-1125
Statens maritima museers projektnr: 2081109
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Projektledare, handläggare och rapportansvarig: Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet, 08-519 558 31, mikael.fredholm@maritima.se
Fältarbetsledare och biträdande projektledare: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet, 08-519 549 22, jim.hansson@maritima.se
Ansvarig chef: museichef Sjöhistoriska museet Hans-Lennart Ohlsson, 08-519 549 45, hans-lennart.ohlsson@maritima.se
Chef för Arkeologienheten Sjöhistoriska museet: Nina Eklöf
08-519 549 89 nina.eklof@maritima.se
Utredningsområdets sydvästra hörn:
Koordinater N: 6580650 E: 690696 (SWEREF 99 TM).
Kartblad: 10I5j NV, 10I5i SV, 10I6j SV (RT90)
Sjökort: 6142 och 6145 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/08/2016 07:13:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b8d21d37-c38f-4dd0-86cf-fc6ba0c71f34 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bredbandskabel Gustavsberg-Nacka AU etapp 1
Swedish

Identity
SMM 2081107 och 2081109
Investigation type
Purpose
Description
AU etapp 1:
Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 t en arkeologisk utredning i form av en analys av sonardata i ett vattenområde mellan Gustavsberg och Saltsjöbaden. Detta med anledning av att AB Stokab planerar att lägga ned en sjökabel mellan Gustavsberg-Boo och Saltsjöbaden.

Sonaranalysen resulterade i 15 sonarindikationer, som samtliga kan utgöra fornlämningar.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1125
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–32095–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2081107
SMM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: Kabelnedläggning
Uppdragsgivare: AB Stokab
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: November 2015
Plats: Gustavsberg-Saltsjöbaden
Kommun: Värmdö och Nacka
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Socken: Boo och Saltsjöbaden
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-48m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N/E 6575846 E: 688950
Kartblad: 10I5j NV, 10I5i SV, 10I6j SV (RT90)
Sjökort: 6142 och 6145

AU etapp 2:
Sjöhistoriska museet (som är en del av Statens Maritima Museer) har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av dykbesiktningar av fyra sonarindikationer (ID 7, 8, 10 och Gustavsberg 100), som ligger i nära anslutning till en planerad kabel i Farsta brohål, Gustavsberg.

Sjöhistoriska museet utredning visar att två fornlämningar finns inom utredningsområdet Det är ID 7 (fartygslämning) och ID 8 (hamnanläggning, stenkista).

Plats: Farsta brohål, Gustavsberg
Socken: Gustavsberg
Fastighet: Gustavsberg 1:7, Västra Ekedal 1:10
Kommun: Värmdö kommun
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Orsak till undersökningen: Nedläggande av sjökabel
Uppdragsgivare: Stokab
Länsstyrelsens beteckning: 43112–8714–2016
Statens maritima museers Dnr. 5.3.1–2015-1125
Statens maritima museers projektnr: 2081109
Undersökare: Statens maritima museer, Box 48,
371 21 Karlskrona.
Projektledare, handläggare och rapportansvarig: Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet, 08-519 558 31, mikael.fredholm@maritima.se
Fältarbetsledare och biträdande projektledare: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet, 08-519 549 22, jim.hansson@maritima.se
Ansvarig chef: museichef Sjöhistoriska museet Hans-Lennart Ohlsson, 08-519 549 45, hans-lennart.ohlsson@maritima.se
Chef för Arkeologienheten Sjöhistoriska museet: Nina Eklöf
08-519 549 89 nina.eklof@maritima.se
Utredningsområdets sydvästra hörn:
Koordinater N: 6580650 E: 690696 (SWEREF 99 TM).
Kartblad: 10I5j NV, 10I5i SV, 10I6j SV (RT90)
Sjökort: 6142 och 6145
Swedish

Timespan
01/11/2015 - 15/04/2016

-Earliest time
01/11/2015
-Latest time
15/04/2016
-Place
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Min. elevation
-48
Max. elevation
0
Geodata
6575846, 688950, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6575846
-Longitude (Easting)
688950
59.27921, 18.31658, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.27921
-Longitude (Easting)
18.31658
-Case type
-Registration number
43112–32095–2015 och 43112–8714–2016
-Case type
-Registration number
5.3.1–2015-1125
Result

AU etapp 1:
Sonaranalysen resulterade i 15 sonarindikationer, som samtliga kan utgöra fornlämningar.

AU etapp 2:
Sjöhistoriska museet utredning visar att två fornlämningar finns inom utredningsområdet Det är ID 7 (fartygslämning) och ID 8 (hamnanläggning, stenkista).

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:5
Swedish

-Report number
2016:5
Dating/monument type
Utspridda vrakdelar, troligen söndermuddrad på 1880-talet.

-Monument type
Norwegian bokmål


-Description
Utspridda vrakdelar, troligen söndermuddrad på 1880-talet.
Swedish

Raserad stenkista, troligen från den gamla (1800-talet) Farsta bro.

-Monument type
Swedish

-Description
Raserad stenkista, troligen från den gamla (1800-talet) Farsta bro.
Swedish

Web reference
Swedish
-Text
Rapport 2016:10
Swedish
No hits.